Aktualności

Przygotowania do audytu zewnętrznego

W dniu 19.09.2014 r. w trybie zapytania ofertowego została wyłoniona firma, która przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu.
Na zapytanie ofertowe wpłynęło 13 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagane warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Wybrano ofertę fimy AUDIM Andrzej Dwórnik.