Aktualności

Wybór firmy świadczącej usługi cateringowe podczas szkoleń psychologiczno- pedagogicznych

W trybie zapytania ofertowego została wybrana firma, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia psychologiczno-pedagogiczne studentów,
którzy zostali dodatkowo włączeni do projektu (I rok II stopnia WF). Na zapytania ofertowe odpowiedziało 2 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KEBEME Sp. z o.o. z Wrocławia