Aktualności

Rozpoczęcie praktyki pedagogicznej

W dniu dzisiejszym, tj. 02.03.2015 r. rozpoczęła się praktyka pedagogiczna w szkołach ponadgimnazjalnych, dla studentów II roku II stopnia.

Do praktyki przystąpiło 143 studentów i studentek, którzy odbędą praktyki w 33 szkołach ponadgimnazjalnych, u 116 nauczycieli wychowania fizycznego.