Dla studenta

Wykaz opiekunów akademickich w poszczególnych szkołach


Terminarz spotkań nauczycieli akademickich ze studentami


 

Odbiór skierowań (26.03.15)

Skierowania można odbierać w godzinach:

30.03.15/ 8.30-12.30
31.03.15/ 7.30-14.30
1.04.15/ 7.30-11.30
8.04.15/ 8.30-12.30
9.04.15/ 7.30-12.30
10.04/ 7.30-12.30


Uwaga studenci II roku II stopnia! (20.03.15)

Proszę jak najszybciej przekazać do Biura Projektu dokumentację dotyczącą praktyki, tj.:

- skierowanie (1 egzemplarz)
- oświadczenie nauczyciela szkolnego
- ankietę ewaluacyjną nauczyciela szkolnego

oraz:

- ankietę ewaluacyjną (wypełnioną przez Państwa)
- test wiedzy (do wypełnienia na miejscu)
- kwestionariusz oceny funkcji praktyki pedagogicznej (do wypełnienia na miejscu)


 

Zapisy dla studentów I roku II stopnia (27.02.2015)
Informujemy, że w dniach 05-06.03.2015 r. odbędą się zapisy na praktykę pedagogiczną. Zapisy odbędą się zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
Zarządzenie DziekanaZapisy dla studentów II roku II stopnia (21.01.2015)
Informujemy, że w dniach 12-13.02.2015 r. odbędą się zapisy na praktykę pedagogiczną. Zapisy odbędą się zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
Zarządzenie Dziekana


Terminarz spotkań nauczycieli akademickich ze studentami
Wykaz opiekunów akademickich w poszczególnych szkołach


Zarządzenia (02.10.2014)

W dniu 30 września ukazały się zarządzenia Dziekana dla studentów I i II roku 2 stopnia dotyczące:

1. Obowiązku wpisu do udziału w projekcie (Zarządzenie nr 5/2014/2015)

2. Wykonania badań epidemiologicznych (Zarządzenie nr 7/2014/2015)

3. Obowiązku odbycia szkoleń psychologiczno-pedagogicznych (Zarządzenie nr 6/2014/2015)


Dokumentacja (02.04.2014)

Wszystkie osoby, które brały udział w praktyce proszone są o jak najszybsze dostarczenie do Biura Projektu wymaganej dokumentacji, tj. skierowania i ankiet. Ankiety zostały Państwu wysłane na prywatne maile.

Terminarz spotkań nauczycieli akademickich ze studentami

Terminarz spotkań nauczycieli akademickich ze studentami

Wykaz opiekunów akademickich

Wykaz opiekunów akademickich.

Wykaz szkół biorących udział w projekcie

Wykaz szkół biorących udział w projekcie w 2014 roku.

Aktualny harmonogram szkoleń psychologiczno-pedagogicznych dla studentów.

Harmonogram szkoleń psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się 3 formularze, które należy wypełnić zapisując się do projektu. Proszę je wydrukować i wypełnić  BARDZO czytelnie, przede wszystkim adres e-mail, bo będzie to podstawowy sposób komunikowania się z Państwem podczas trwania projektu.
Arkusze będzie można również wypełnić na miejscu, w Biurze Projektu, w dniu zapisów.

Deklaracja przystąpienia do projektu
Formularz uczestnictwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

W związku z rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego 2013/2014 rozpoczynamy zapisy studentów do projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II".

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 10/20134/2014 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 04 października 2013 r.

Studenci biorący udział w projekcie mają obowiązek odbycia szkolenia psychologiczno-pedagogicznego.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 11/20134/2014 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 04 października 2013 r.

Studenci mają obowiązek wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 12/20134/2014 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 04 października 2013 r.

CERTYFIKATY - PRZYPOMNIENIE - 19.06.2013

Przypominamy wszystkim osobom, które tego jeszcze nie zrobiły, że w Biurze Projektu są do odbioru certyfikaty ukończenia szkoleń psychologiczno-pedagogicznych. Biuro jest czynne codziennie, w godz.8.00-14.00.

CERTYFIKATY - 16.05.2013

Miło nam poinformować, że w Biurze Projektu są do odbioru certyfikaty ukończenia szkoleń psychologiczno-pedagogicznych. Biuro jest czynne codziennie, w godz.8.00-14.00.

OCENY Z PRAKTYK - 12.04.2013

Informujemy, że w tym tygodniu zostały wpisane oceny z praktyk pedagogicznych w szkole ponadgimnazjalnej. Osoby, które nie mają wpisanej oceny to są osoby, które nie rozliczyły się z Biurem Projektu, tzn. nie wypełniły wymaganych ankiet. Bardzo proszę aby jak najszybciej dokonać tych formalności, bo do tego czasu nie zostanie Państwu wpisana ocena, a Panie z dziekanatu nie rozliczą Państwu semestru.

Dokumenty do pobrania:

 

GRAFIK SZKOLEŃ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH NA MARZEC

 

GRUPA „ERASMUS” + ODRABIACZE (ZAJĘCIA NR 1 i 2)

ZAJĘCIA nr 1 – 21.03.2013 czwartek, godz.8.00-15.00, sala 22, Banacha 11a

ZAJĘCIA nr 2 – 25.03.2013 poniedziałek, godz.8.00-15.00, sala 56, Witelona 25a

 

TRENER 41A-A1

08.03.2013 piątek, godz. 8.00-15.00, sala 205, Witelona 25

15.03.2013 piatek, godz. 8.00-15.00, sala 205, Witelona 25

22.03.2013 piatek, godz. 8.00-15.00, sala 205, Witelona 25

TRENER 41A-A2

08.03.2013 piątek, godz. 8.00-15.00, sala 107, Witelona 25

15.03.2013 piatek, godz. 8.00-15.00, sala 107, Witelona 25

TRENER 41A-B3

08.03.2013 piątek, godz. 8.00-15.00, sala 22, Banacha 11a

15.03.2013 piatek, godz. 8.00-15.00, sala 22, Banacha 11a

TRENER 41A-B4

08.03.2013 piątek, godz. 8.00-15.00, sala 115, Witelona 25

15.03.2013 piatek, godz. 8.00-15.00, sala 115, Witelona 25

WYCHOWANIE FIZYCZNE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 41I-A1, podgrupa 1

11.03.2013 poniedziałek, godz. 8.00-15.00, sala 22, Banacha 11a

18.03.2013 poniedziałek, godz. 8.00-15.00, sala 22, Banacha 11a

WYCHOWANIE FIZYCZNE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 41I-A1, podgrupa 2

11.03.2013 poniedziałek, godz. 8.00-15.00, sala 56, Witelona 25a

18.03.2013 poniedziałek, godz. 8.00-15.00, sala 56, Witelona 25a

PROMOCJA ZDROWIA 41E-A1

07.03.2013 czwartek, godz. 8.00-15.00, sala 22, Banacha 11a

14.03.2013 czwartek, godz. 8.00-15.00, sala 22, Banacha 11a

MENEDŻER SPORTU 41F-A1

12.03.2013 wtorek, godz. 8.00-15.00, sala 115, Witelona 25

19.03.2013 wtorek, godz. 8.00-15.00, sala 115, Witelona 25

MENEDŻER SPORTU 41F-A2

12.03.2013 wtorek, godz. 8.00-15.00, sala 22, Banacha 11a

19.03.2013 wtorek, godz. 8.00-15.00, sala 22, Banacha 11a

Terminy spotkań z nauczycielami akademickimi: