Aktualności

Aktualności

Zmiana wykonawcy szkoleń pedagogiczno-psychologicznych dla studentów I roku II stopnia

W związku z nie podpisaniem umowy na przeprowadzenie szkoleń psychologiczno-pedagogicznych przez firmę DAILY SCHOOL wybrany został kolejny wykonawca z listy z najkorzystniejszą ofertą. Jest to firma HILLS Consulting Tomasz Antosiak.

Wybór firmy świadczącej usługi cateringowe podczas szkoleń psychologiczno- pedagogicznych

W trybie zapytania ofertowego została wybrana firma, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia psychologiczno-pedagogiczne studentów,
którzy zostali dodatkowo włączeni do projektu (I rok II stopnia WF). Na zapytania ofertowe odpowiedziało 2 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KEBEME Sp. z o.o. z Wrocławia

Wybór firmy odpowiedzialnej za szkolenia psychologiczno-pedagogiczne

W trybie zapytania ofertowego została wybrana firma, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia psychologiczno-pedagogiczne studentów, którzy zostali dodatkowo włączeni do projektu (I rok II stopnia WF). Na zapytania ofertowe odpowiedziało 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Daily School z Poznania.

Przygotowania do audytu zewnętrznego

W dniu 19.09.2014 r. w trybie zapytania ofertowego została wyłoniona firma, która przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu.
Na zapytanie ofertowe wpłynęło 13 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagane warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Wybrano ofertę fimy AUDIM Andrzej Dwórnik.

Rozpoczęcie III etapu projektu

We wrześniu ruszyły przygotowania do realizacji III i ostatniego etapu projektu „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II”.