Aktualności

Aktualności

Dodatkowy rocznik przyjęty do projektu

Informujemy, że Uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (nr 83/2013/2014 z dnia 05 czerwca 2014 r.) do projektu w roku
akademickim 2014/2015 został włączony dodatkowy rocznik, tj. I rok II stopnia.

Udział w konferencji

W dniu 30 kwietnia odbyła się konferencja organizowana m.in. przez Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Akademię
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pt.: „World Games 2017” inspiracją do aktywności ruchowej uczniów w szkole przyszłości”. Podczas konferencji został przedstawiony przez
dr Stanisława Czyża referat, dotyczący realizacji praktyk pedagogicznych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pt.: „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”.

W konferencji wzięli udział również: dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, dr Wojciech Starościak, dr Magdalena Kübler oraz dr hab. Andrzej Rokita (prorektor) i Zdzisław Paliga (kanclerz).

Zakończenie praktyki

W dniu 21 marca zakończyła się praktyka pedagogiczna w szkołach ponadgimnazjalnych. Ukończyli ją wszyscy studenci, którzy do niej przystąpili, czyli 145 osób.

Rozpoczęcie praktyki

W dniu 3 marca rozpoczęła się praktyka pedagogiczna w szkołach ponadgimnazjalnych. W roku akademickim 2013/2014 przystąpiło do niej 145 studentów. Studenci odbywają
praktykę w 33 szkołach, u 116 nauczycieli szkolnych. Opiekunami ze strony Uczelni są 22 osoby.

Terminarz spotkań nauczycieli akademickich ze studentami.

W zakładce Dla studenta znajduje się terminarz spotkań nauczycieli akademickich ze studentami.