Aktualności

Aktualności

Zakończenie szkoleń dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 18.01.2014r. odbyła się trzecia i ostatnia tura szkoleń dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, chcących wziąć udział w II etapie projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II". Do projektu w tym roku zgłosiły się 33 szkoły ponadgimnazjalne, 117 nauczycieli wychowania fizycznego, do których zostało skierowanych 146 studentów na praktyki pedagogiczne, które odbędą się w dniach 3.03.14-21.03.14r.

Wykaz opiekunów akademickich

W zakładce Dla Studenta znajduje się wykaz nauczycieli akademickich, którzy będą opiekunami studentów, w poszczególnych szkołach.

Wykaz szkół biorących udział w projekcie

W zakładce Dla Studenta znajduje się wykaz szkół biorących udział w projekcie w 2014 roku.

Uwaga studenci!!

W zakładce "Dla studenta" znajdują się dokumenty do pobrania, potrzebne przy zapisie do projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II".
Zachęcamy do ich wcześniejszego wypełnienia i przyjścia w dniu zapisów, już z wypełnionymi arkuszami, co znacznie skróci całą procedurę.

Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II"

Szanowni Państwo.

Informujemy nauczycieli akademickich o dodatkowym naborze do udziału w projekcie "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II".  
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,
poddziałanie 3.3.2 "Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i nadzorowany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Celem projektu jest wielokierunkowa zmiana organizacji i zdecydowana poprawa jakości praktyk pedagogicznych
wśród studentów studiów uzupełniających Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Wrocław poprzez specjalistyczne i nowatorskie
przygotowanie nauczycieli wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych do roli opiekunów praktyk oraz nauczycieli akademickich do roli
osób monitorujących przebieg praktyk, w szkołach objętych projektem w latach 2012-2015.
Szczegółowy opis, cele, założenia oraz warunki przystąpienia do projektu znajdują się na stronie projektu www.praktyki2.awf.wroc.pl.
Wszelkie informacje można uzyskać również w Biurze Projektu, ul. Witelona 25, pok. 406, tel. 71 347 31 69.
Serdecznie zapraszamy

Agnieszka Fedyk - Kierownik Projektu
Magdalena Kübler - Specjalista ds. praktyk i szkoleń